Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Thrysøe Lys & Gaver I/S.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Thrysøe Lys & Gaver I/S. 
Dokumentation og vejledning: Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Thrysøe Lys & Gaver I/S. 
Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Thrysøe Lys & Gaver I/S´s side, er denne af vejledende art. Thrysøe Lys & Gaver I/S indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Thrysøe Lys & Gaver I/S anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med Post Danmark. Leveringstid  normalt ca 2 dage.
Risikoen for varer købt af Thrysøe Lys & Gaver I/S overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.
Reklamation og eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Thrysøe Lys & Gaver I/S, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Thrysøe Lys & Gaver I/S.
Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Thrysøe Lys & Gaver I/S har stillet dig i udsigt.
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med Dankort. Alle priser i Thrysøe Lys & Gaver I/S- på web-adressen www. tebutikken-thrysoe.dk - er inkl. moms. Transaktionsgebyr for betaling med Dankort svarer til de af NETS fastsatte gebyrer, og vil fremgå på betalingssiden.
Fortrydelsesret: Thrysøe Lys & Gaver I/S yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.  Fødevarer er dog ikke omfattet af fortrydelses-/ombytningsret.
Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Ved returnering tilbagebetales det fulde beløb inkl. fragt. Dog skal du selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe på telefon 8725 0309.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse thrysoe@tebutikken-thrysoe.dk